ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

Христо Божинов

 

Ресори:

 • Финанси и бюджет;
 • Програми и проекти;
 • Образование и здравеопазване;
 • Социални дейности;
 • Култура;
 • Туризъм.

Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165

Е-mail: bozhinov @kuklen.org

 

Гюлен Гоганов

 

Ресори:

 • Общинска собственост;
 • Стопански дености;
 • Екология;
 • Транспорт;
 • Спорт;
 • Чистота.

Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165

Е-mail: g.goganov @kuklen.org