ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

Христо Божинов

 

Ресори:

  • Финанси и бюджет;
  • Програми и проекти;
  • Образование и здравеопазване;
  • Социални дейности;
  • Култура;
  • Туризъм.

Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165

Е-mail: bozhinov @kuklen.org