ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни в Община Куклен

Приложение № 1 към Вътрешните правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в Община Куклен

 

Администратор на лични данни:

Община Куклен
Адрес: гр. Куклен, ул. “Ал. Стамболийски“ № 43
Телефон: 03115/2120
Е-поща: mail@kuklen.org

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Мария Генова – главен юрисконсулт
тел.: 03115/2120
ел. поща: mail@kuklen.org