Уважаеми съграждани,

С оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел недопускане струпвания на множество хора, желаещи да подадат документи /заявления, искания, жалби, сигнали и др./, Община Куклен отново обръща внимание на създадените възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/.

Гореописаната система предоставя възможности за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията.

Държавна агенция „Електронно управление” поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване и активно информира всички потребители чрез портала: www.egov.bg

Важно е да знаете, че използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ.

За целта в условията на обявеното извънредно положение е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация за издаването на безплатен електронен подпис може да намерите на:

https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Община Куклен препоръчва на гражданите да си останат вкъщи, като в случай на необходимост да се насочат към ползването на Системата за сигурно електронно връчване, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие.