Контрол по законосъобразност

Писмо от Областния управител, с което връща зо ново обсъждане реш. № 764/25.08.2023 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 695/31.03.2023 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 630/25.11.2022 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 500/24.06.2022 г. в частта по пункт III

Писмо от Областия управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 448, в частта по т.2 и т.3 и реш. № 457/25.03.2022 г.

Решение на Административен съд Пловдив по протест на Окръжна прокуратура

Определение № 1636/27.10.2021 г. на Административен съд Пловдив

Протест от окръжна прокуратура Пловдив

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 327/27.08.2021 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане реш. № 192 и № 211/23.12.2020 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане решение № 135/30.07.2020 г.

Писмо от Областния управител, с което връща за ново обсъждане решение № 25/30.12.2019 г.