ХАРТА НА КЛИЕНТА

Харта на клиента/потребителя
Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.
Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43
 • Спирка „Централен парк”
 • Паркиране
 • Безплатен паркинг до ЦАО и място за лица с увреждания
 • Удобно работно време
 • От 8.00 часа до 17.00 часа
 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за
 • Работното време
 • Гишетата за заявяване и получаване на документи
 • Информацията за услугите
 • За клиенти със специфични потребности
 • ЦАО е на първия етаж в сградата на Община Куклен
 • Мобилно съоръжение за придвижване на инвалидни колички
 • Обслужване на всяко гише в ЦАО с приоритет и внимание
 • В ЦАО на Ваше разположение са
 • Столове, маси и пособия за попълване на документи, кът с мека мебел,
  питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • Любезно, с лично отношение, уважение и търпение, при спазване на конфиденциалност
Информация за услугите ни ще намерите
 • На интернет страницата ни, в секция „Административно обслужване“, където можете да заявите желаната от Вас услуга  електронно
 • На място в ЦАО: на информационното табло, на което ще намерите и лесни и опростени образци за услугите
 • На телефон: 03115/2120
Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
В секция „Най-често задавани въпроси” на нашата интернет страница
 • Можете да зададете въпрос
 • Можете да подадете предложение, жалба или сигнал: ние ще Ви отговорим и ще Ви изпратим  отговора
Активен Facebook профил
 • На страницата ни във Facebook ще откриете интересна информация за нашите активности, както и архивни документи; пишете ни в Messanger.

 

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • За устни запитвания на място или по телефона – на момента
 • Ако е необходима допълнителна проверка – в рамките на 15 минути
 • За писмени запитвания – в рамките на следващия работен ден
Бързо обслужване

В рамките на 15 минути:

 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи
 • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата
Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише
Ще Ви предоставим услугата веднага, когато
 • Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции
 • естеството на услугата го позволява
Проверете статуса на Вашата услуга онлайн
 • На интернет страницата ни можете да проверите статуса на заявената от Вас услуга
Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата
 • Когато заявените от Вас документи са готови, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага – в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • Обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • Поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 • При необходимост, обърнете се към секретаря на община Куклен

Пишете ни

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор
 • Пощенски адрес: гр. Куклен 4101, ул. „Ал. Стамболийски” № 43
 • Електронен адрес: mail@kuklen.org
 • В обозначената кутия в ЦАО
 • Секция „Предложения, жалби и сигнали” на интернет страницата ни: kuklen.org

Обадете ни се

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате
 • ЦАО: 03115/2120
 • Кмет на Общината:03115/2120

Приемен ден на Кмета на Общината

 • Всеки вторник

от 9.00 часа до 12.00 часа

 • Запишете си час на телефон 03115/2120

Информация за Вашата удовлетвореност

 • Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Настоящата Харта е утвърдена със Заповед № 736/30.09.2020 г. на Кмета на Община Куклен и влиза в сила от датата на утвърждаването й.