Tактическо занятие в района на с. Гълъбово за времето от 04.04.2022 г. до 25.05.2022 г.

За времето от 08.00 ч. до 19.00 ч. от 04.04.2022 г. до 25.05.2022 г. в землището на с. Гълъбово,  Община Куклен, в учебен център за подготовка и бойно осигуряване към Съвместно Командване на специалните операции, ще се проведат занятия по тактическа подготовка на...

Засадиха 10 японски клена на входа на Куклен

Десет екзотични японски клена от сорта“Crimson king“ засадиха в Куклен. Дръвчетата ще красят входа на общинския център откъм с.Брестник, а идеята за облагородяване на района бе на немско-българската компания „Вили Елбе Аутомотив България ЕООД“, която се намира...

Одобряване на Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ 013347,произ.,скл.,общ.,обсл.дейн.,склад за промишлени стоки, (ПИ с ИД 40467.13.349), местност „Сеймен Тарла“, землище на гр.Куклен“

Заповед № 278/29.03.2022г. Проект за ПУП – ПРЗ Съобщение

Одобряване на Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) наУПИ 001010 – автомагазин и автосервиз, местност „Орта хан“, землище на гр.Куклен“

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ 40467.1. 12 за промяна предназначението  на  земеделска земя  за  ” ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ  И СТЪКЛО„  с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ...