Проект  за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване  ”на поземлен  имот: №40467.9.39, местност „ Падина” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №626 на ОБС Куклен , взето с протокол  №57 от 25.11.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен  имот: №40467.9.288, местност „ Пранга дере” в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №625 на ОБС Куклен , взето с протокол  №57 от 25.11.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Министър Пулев връчи сертификат клас А за инвестиция в Куклен

Издаденият сертификат е за инвестиционния проект „Технологично интегриране към КЦМ АД“ в гр. Куклен. Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев връчи сертификат за инвестиция клас А, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на изпълнителния...

Коледари от детска градина „Приятели“ наричаха за здраве в община Куклен

Община Куклен по традиция посрещна коледари в дните преди Рождество Христово. Очарователни, усмихнати и облечени в красиви народни носии, напук на студеното зимно време момичетата и момчетата  на детска градина“Приятели“, заедно със своите учителки бяха...

Малки коледари посетиха кмета на Куклен Мария Белчева

Дружина от коледари от Средно училище „Отец Паисий” в Куклен гостува на кмета Мария Белчева. Пременените с автентични носии учениците от начален курс показаха, че познават в детайли народните бит, фолклор и обичаи. Децата пяха „Ой, Коледо, мой Коледо”, изпълниха...