Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: ”Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.” на e-mail:...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение Промяна предназначението на земеделска земя с цел...

Стартира преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

В изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и...