Нидал Алгафари представя в Куклен двутомния си роман „Рано или късно“

На 3 май от 17:00 часа в лекционната зала в Читалището ще се проведе среща с Нидал Алгафари, който ще представи двутомният си роман “Рано или късно” Романът „Рано или късно” е базиран на много действително случили се събития, преплетени в сюжетна линия, криволичеща...

Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Стефан Йорданов Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Тодор Илиев Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Мария Тодорова Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Вера Тодорова...

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи на територията на гр. Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат ”Мастерцид Микро” на паркове, териториите на ДГ ”Приятели”, Детска ясла, Стадиона и други зелени площи на територията...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен  имот: №40467.9.41, местност „Падина“ в землището на  гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №700 на ОБС Куклен , взето с протокол  №66 от 31.03.2023г на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен  имот с ИД №21324.22.88, местност „Бяла Черква“ в землището на  с. Добралък за „Жилищно застрояване”

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №699 на ОБС Куклен , взето с протокол  №66 от 31.03.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...