Община Куклен инициира разкриването на втора подготвителна група към СУ „Отец Паисий“

Община Куклен инициира разкриването на втора подготвителна група към СУ „Отец Паисий“, в стремежа си да обхване максимално всички деца от всички възрастови групи в предучилищното образование. В противен случай, много от 4 и 5 годишните, както и по-малките възрастови...

Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци

ЗАПОВЕД № 568 Куклен, 30.08.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.,   НАРЕЖДАМ: Определям местата, на...

Заповед на кмета на община Куклен за образуване на избирателните секции на територията на общината

ЗАПОВЕД № 567 30.08.2023 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 146 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., издаден на 31.07.2023 г. от Президента на...

Куклен ще отбележи с поход Съединението на България

С масов поход до Кукленския манастир “Свети бресребърници Козма и Дамян“, Куклен ще отбележи 138-годишнина Съединението на България. Нова маркировка ще указва маршрута на обновената туристическа пътека от Община Куклен до манастира. Инициативата е на Община Куклен и...

Подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “

Проект № BG05SFPR002-2.001-0227-С01 „Грижа в дома в община Куклен“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ О Б Я В А за подбор на служители по проект  „Грижа в дома в Община Куклен “ с рег....