Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

Промяна в разписанието на автобусите по линията Куклен-Пловдив

Уважаеми граждани, От 07.12.2020 (понеделник) има промяна в разписанието на автобусите по линията Куклен-Пловдив. Курса от Куклен в 14:30 часа и курсовете от Пловдив от 13:45 и от 20:00 часа отпадат от разписанието. Пълното разписание можете да видите...

повече информация
Протестни действия на превозвачите и прекъсване на превозите на пътници на 25.11.2020

На 25.11.2020 от 9:00 до 11:00 часа ще се проведе протест на автобусните превозвачи. Поради тази причина ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областна, междуобластна и общински транспортни схеми...

повече информация
Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на...

повече информация
Oткрит обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски център с...

повече информация