Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

Информация от Електроразпределение ЮГ ЕАД за временно спиране на електрозахранването в гр. Куклен

Oт „Електроразпределение ЮГ ЕАД“ Пловдив, уведомяват, че на 13.06.2024г. /четвъртък/ от 09:00 ч. е възможно временно прекъсване на електрозахранването в гр. Куклен за извършване на планови...

повече информация
Обявиха училищата с най-висок успех в Пловдив и областа от НВО в 4 клас

Обявиха училищата в Пловдивска област с най-висок успех от НВО в 4 клас. Класацията по постигнати резултати от националното външно оценяване оглавява НУ „Климент Охридски“. Явилите се ученици от учебното заведение са 67, а средният резултат от изпитите по български и...

повече информация
С турнир по футбол на малки врати в Куклен откриват модерно спортно игрище

С демонстрация на ФК”Атлетик” на футбол на малки врати на 12 юни / сряда/ в Куклен официално ще бъде открито изграденото наскоро спортно игрище с изкуствена настилка. Събитието ще се съчетае и с откриването на площадка за фитнес на открито. В състезанието могат са...

повече информация
Информация от Електроразпределение ЮГ ЕАД за временно спиране на електрозахранването в гр. Куклен

Oт „Електроразпределение ЮГ ЕАД“ Пловдив, уведомяват, че на 10.06.2024г. /вторник/ от 14:00 ч. е възможно временно прекъсване на електрозахранването в гр. Куклен за извършване на планови...

повече информация
Информация от Електроразпределение ЮГ ЕАД за временно спиране на електрозахранването в гр. Куклен

Oт „Електроразпределение ЮГ ЕАД“ Пловдив, уведомяват, че на 10.06.2024г. /понеделник/ от 14:00 ч. е възможно временно прекъсване на електрозахранването в гр. Куклен за извършване на планови...

повече информация
График за предаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии /СИК/ в община Куклен

График за предаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии /СИК/ в община Куклен: СИК в с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово, с. Добралък и ПСИК - от 13.00 ч. на 08.06.2024 г. СИК в гр. Куклен - от 14.00 ч. на 08.06.2024...

повече информация
Публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на имоти и вещи – частна общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В С. ЦАР КАЛОЯН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор...

повече информация
Разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с ИД 40467.2.35 с НТП – нива, в местност ”Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  разширение към съществуваща площадка – УПИ VI-63-скл.дейн. и УПИ 2.225-склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в местност “Михов орех” в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, при условията и по реда на АПК и  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед  № 333 от 30.05.2024г. на Кмета на Община Куклен е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план-План за...

повече информация