Профил на КУПУВАЧА

Профил на купувача преди 01.10.2014г.
Плащания под праговете
Предварителни обявления
Актуализации към договори
Пазарни консултации, съобщения и др.
Публикации от АОП

Текст

ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИ МАРТ – 143 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10.00 часа - Кукленското духовенство ще отслужи панихида за загиналите за Освобождението на България 10.30 часа - Поднасяне на венци пред паметника на загиналите за национално обединение в централния парк на гр....

повече информация
ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 022043 с начин на трайно ползване-друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище на с. Добралък, община Куклен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план - на поземлен имот 022043 с НТП - друг жилищен терен, местност "Бяла черква", землище с. Добралък. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал. 3 и ал.5 от ЗУТ...

повече информация
Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI)

Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, намиращ се в землището на гр....

повече информация