Удължен е срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор” на „МИГ Куклен – Асеновград“

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ съобщава, че е удължен срокът за набиране на кандидати за длъжността ”Изпълнителен директор” до 07.08.2020г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира...

Търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ: Търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти общинска собственост Продажби в землището на гр. Куклен: ПИ № 32.44, площ 295 кв.м., земеделска земя по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, м. „Сай дере“ ПИ № 160034, площ 497 кв.м.,...