Информация за одобрен проект по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен – Компонент 4‘‘

На 21.08.2020г. Община Съединение в партньорство с община Куклен сключи Допълнително споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.040-0126-C01  по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“...

Проект на Горскостопански план за горските територии общинска собственост

Община Куклен уведомява заинтересованите страни, че е изготвен проект на Горскостопански план за горските територии, общинска собственост. С материалите по плана можете да се запознаете като ги свалите от сайта на Община Куклен или на място в стая № 201, ет. 2 в...

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи в гр. Куклен

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на 26.08.2020 г. /сряда/ след 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Мастерцид Микро“ на зелените площи, парковете, териториите на ДГ „Приятели“ и Детска ясла в гр....