Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН: Поземлен имот № 41.781, площ – 413 кв.м., ...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА  открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ I-166, парк и...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение   ”Изграждане на тръбен кладенец” в УПИ IV-парк и...