Покана за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Куклен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На 13.09.2022г от 17:00 часа в заседателната зала, етаж 3 в сградата на Общинска администрация гр. Куклен ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Куклен за периода 2021-2027...

Разяснителна кампания

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка     Гласуване на избиратели с увреждания     Гласуване по настоящ...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ‘‘Обособяване на площадка за събиране, временно...