Заповед №РД 09-1023 от 15.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.

Заповед №РД 09-1023 от 15.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020...

Конкурс за длъжност Юрисконсулт

Заповед №4 от 05.01.2021г. за обявяване на конкурс Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати Система за определяне на резултатите Извлечение от...