Съобщение във връзка с приема на заявления за гласуване

Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, на...

Електронни услуги, свързани с парламентарни избори 2021 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК) 910003 Подаване на заявление за вписване в...

Заявления за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г., Ви уведомяваме за следното: Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 26.06.2021г. /включително/ Избиратели с трайни...