Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Куклен за Преброяване 2021г.

СПИСЪК на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Куклен за Преброяване 2021г.   Име, Фамилия ЕГН Одобрен за Несрин Халил 8107****** контрольор Юлкер  Дрянкова 6405****** контрольор Марияна  Христева 6509****** преброител Стойна Згурова...

Публичен търг с тайно наддаване

Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 40.745, площ –106 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен,  начин на трайно...

Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи на територията на гр. Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 22.07.2021г. /четвъртък/ от 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат „Мастерцид Микро“ на парковете, териториите на ДГ „Приятели“, Детска ясла и други зелени площи...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение...