На 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“

Уведомяваме Ви, че на 01.09.2021г. /сряда/ ще се извърши премахване на тополата, намираща се на кръстовището на ул. “Ал. Стамболийски“ и ул. “Славянска“ –  павилиона за продажба на закуски на Централен мост, гр. Куклен до Професионална гимназия по селско...

Приключиха дейностите по изпълнение на проекта за реконструкция и ремонт на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен

С Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 26.03.2021г. приключиха дейностите по изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИЯТЕЛИ“ В ГРАД КУКЛЕН”, по...

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021-2024 година

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен...