Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Куклен за Преброяване 2021г.

СПИСЪК на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Куклен за Преброяване 2021г.   Име, Фамилия ЕГН Одобрен за Несрин Халил 8107****** контрольор Юлкер  Дрянкова 6405****** контрольор Марияна  Христева 6509****** преброител Стойна Згурова...

Публичен търг с тайно наддаване

Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 40.745, площ –106 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен,  начин на трайно...