ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Общинска администрация Куклен Ви уведомява, че стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата ще осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с...