За децата: Предложения за игри през свободното време

Скъпи деца,  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и неговите служители предлагат на вниманието ви интересни идеи за игри и дейности, с които да освежите и ангажирате пълноценно и забавно свободното си време, както и истински да се забавлявате...

Препоръки на Световната здравна организация

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019...

Заповед № 219/26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от АПК, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за...