Бланка за декларация от МВР

Уважаеми съграждани, За да се избегнат излишни струпвания от граждани пред общините за смяна на адрес, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация от МВР. Тя ще служи за представяне пред КПП в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението...

Подаване на заявления за удостоверения за настоящ адрес в Община Куклен през почивните дни

Във връзка със заповед РД-01-143/ 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, в Община Куклен могат да се подават заявления за удостоверения за...

Заповед № 198 /21.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на...