Заповед № 177 / 14.03.2020 г. на Кмета на Община Куклен

ЗАПОВЕД № 177 / 14.03.2020 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед №...