Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

Мотиви Проект Частична оценка Предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен...

Съобщение

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че на 26.02.2020 г. /сряда/ в сградата на Община Куклен на третия етаж в заседателната зала от 10:00 – 12:00 ч., ще се проведат изнесени приемни на Териториалния областен офис (ТОО) – гр. Пловдив към Национална служба за съвети в...

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Общинска администрация Куклен Ви уведомява, че стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Програмата ще осигури заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с...

Съобщение във връзка с издаването на лични документи

Уважаеми съграждани, През 2020 г. изтичат сроковете на валидност на личните документи – паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС на много граждани. Предвид гореописаното, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  Пловдив уведомява...