Съобщение във връзка с издаването на лични документи

Уважаеми съграждани, През 2020 г. изтичат сроковете на валидност на личните документи – паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС на много граждани. Предвид гореописаното, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  Пловдив уведомява...