Удължаване срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че срокът за набиране на преброители и контрольори  за предстоящото през 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, се удължава до 16.11.2020 г. /включително/. Повече информация, както и необходимите документи за...

ПУП- Парцеларен план за обект: „Нов кабел 1Kv за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ II-016071-жил. застр./ПИ с идентификатор по КК 40467.16.112/” масив 16, местност „Кайнаклъка”, землище на гр. Куклен, община Куклен”.

Община Куклен съобщава, че е постъпил проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Нов кабел 1Kv за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ II-016071-жил. застр./ПИ с идентификатор по КК 40467.16.112/” масив 16, местност „Кайнаклъка”,...