Търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост насрочени за 30.10.2020 г.

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.29.72 по...

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на производствената и складовата база на Агрия АД

Във връзка с реализиране на проект за изграждане на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на Агрия АД, съгласно „Наредба за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на...