Съобщение за публично обявяване за издване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Съобщение за публично обявяване за издване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)