Вълшебен ден на детето организира Oбщина Kуклен

П Ъ Р В И   Ю Н И  2 0 2 1  –  Д ЕН   Н А  Д Е Т Е Т О Нека винаги да има слънце в детските очи… Нека винаги да има радост в детските игри… Нека има дом и обич… и щастливи дни… Весел смях, букет усмивки, сбъднати мечти…    ВЪЛШЕБЕН ДЕН НА ДЕТЕТО ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА...

Заповеди № РД-01-373 и РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за...