Информация във връзка с ремонтните дейности на ул. „Родопи“ в с. Гълъбово

Тиражираната през последните дни информация във връзка с ремонтните дейности на ул. „Родопи“ в с. Гълъбово, е некомпетентна и невярна. Община Куклен нееднократно е изпратила писмени отговори до всяка институция, която е изискала такъв по казуса, в това число и до...