Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя на...

Кампания „Home connect – доброто ни свързва“ на BOSCH Домакински уреди в България

Уважаеми съграждани, Във връзка с постъпило в Агенцията за социално подпомагане писмо, относно провеждане на кампания „Home connect – доброто ни свързва“, която е част от корпоративната социална отговорност на представителството на BOSCH Домакински уреди в...