Заповед на кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД № 270 от 07.05.2024 г.   Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на...