Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на част от масив 12 за УПИ на 12.390 – произ., скл. и общ. обслуж. дейност и УПИ 12.421-произв., склад. и общ. обслуж. дейност, местност „Бунар Йолу“ в землище на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив

Заповед № 410/26.06.2024г. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Храмовия празник на Кукленския манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ започва на 30 юни / неделя/

По случай храмовия празник на Кукленския манастира „Св. Св. Козма и Дамян“ Ви информираме, че автобус ще има на 1 юли/ понеделник/ от 08:30 часа. Тръгването ще е от обръщалото в близост до сградата на Община Куклен. Храмовия празник на Кукленския манастир „Св....

Пътуваща изложба с илюстрации по „Диви разкази“ на Николай Хайтов акостира в Куклен

Изложба с илюстрации по „Диви разкази“ на Николай Хайтов бе открита в НЧ”Никола Вапцаров-1909” в Куклен. Представянето на пътуващата изложба е част от събитията, включени в честванията на 105 г. от рождението на писателя, които са под патронажа на Министерството на...

Покана – дневен ред за редовна сесия 28.06.2024

Изх. № 113/19.06.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа при...