Покана – дневен ред за редовна сесия 28.06.2024

Изх. № 113/19.06.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общинските съветници на заседание, което ще се проведе в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа при...

Покана – дневен ред за редовна сесия на 28.06.2024

Изх. № 113/19.06.2024 г. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ  Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43, 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа при...

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопаснос

ОБЩИНА КУКЛЕН На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА     Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран...