Винопроизводители от цялата община и тази година ще се включат в ежегодния конкурс за „Най-добро домашно вино” на община Куклен.

Всяка година интересът за празничната надпревара нараства. Местните винопроизводители влагат все повече старания и любов, за да бъде тяхното вино най-доброто. Претендентите за титлата „майстор на виното” ще се съревновават в три категории – червено вино, бяло и розе....

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости- 8бр. в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара Мандра“, землище с. Яврово, община Куклен.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости- 8бр. в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара Мандра”,...