Заповед № 285 от 01.04.2022 г. на кмета на Община Куклен, за спиране административните производства

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № 285 от 01.04.2022 г. на кмета на Община Куклен, за спиране административните производства, образувани за разглеждане на заявления с вх. № 1555/25.05.2020 г. и № 8206/25.10.2021 г., поради наличието на друго...