Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание:чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа с мощност до 35 MWp“...