Решения на Общински съвет Куклен – АРХИВ
Решения на Общински съвет Куклен Мандат 2019 г. – 2023 г.

76-то извънредно заседание – 20.10.2023

75-то редовно заседание – 29.09.2023

74-то извънредно заседание – 26.09.2023

73-то извънредно заседание – 20.09.2023

72-ро извънредно заседание – 14.09.2023

71-редовно заседание – 25.08.2023

70-то редовно заседание – 04.08.2023

69-то редовно заседание – 30.06.2023

68-мо редовно заседание – 26.05.2023

67-мо редовно заседание – 28.04.2023

66-то редовно заседание – 31.03.2023

65-то извънредно заседание – 15.03.2023

64-то извънредно заседание – 02.03.2023

63-то редовно заседание – 24.02.2023

62-ро извънредно заседание – 13.02.2023

61-во редовно заседание – 27.01.2023

60-то редовно заседание – 23.12.2022

59-то извънредно заседание – 20.12.2022

58-мо извънредно заседание – 14.12.2022

57-мо редовно заседание – 25.11.2022

56-то извънредно заседание – 03.11.2022

55-то редовно заседание – 28.10.2022

54-то редовно заседание – 30.09.2022

53-то извънредно заседание – 21.09.2022

52-ро извънредно заседание – 15.09.2022

51-во редовно заседание – 26.08.2022

50-то редовно заседание – 29.07.2022

49-то извънредно заседание – 14.07.2022

48-мо редовно заседание – 24.06.2022

47-мо редовно заседание – 27.05.2022

46-то извънредно заседание – 12.05.2022

45-то редовно заседание – 29.04.2022

44-то извънредно заседание – 26.04.2022 

43-то извънредно заседание – 14.04.2022

42-ро редовно заседание – 25.03.2022

41-во редовно заседание – 25.02.2022

40-то редовно заседание – 28.01.2022

39-то редовно заседание – 29.12.2021

38-мо извънредно заседание – 20.12.2021

37-мо редовно заседание – 26.11.2021

36-то редовно заседание – 29.10.2021

35-то редовно заседание – 15.10.2021

34-то редовно заседание – 01.10.2021

33-то извънредно заседание – 16.09.2021

32-ро редовно заседание – 27.08.2021

31-во редовно заседание – 30.07.2021

30-то редовно заседание – 25.06.2021

29-то редовно заседание – 28.05.2021

28-мо редовно заседание – 29.04.2021

27-мо редовно заседание – 26.03.2021

26-то редовно заседание – 26.02.2021

25-то редовно заседание – 29.01.2021

24-то извънредно заседание – 15.01.2020

23-то редовно заседание – 23.12.2020

22-ро редовно заседание – 30.11.2020

21-во редовно заседание – 30.10.2020

20-то редовно заседание – 25.09.2020

19-то извънредно заседание – 14.09.2020

18-то редовно заседание – 28.08.2020

17-то редовно заседание – 30.07.2020

16-то редовно заседание – 26.06.2020

15-то извънредно заседание – 03.06.2020

14-то редовно заседание – 29.05.2020

13-то извънредно заседание – 11.05.2020

12-то редовно заседание – 24.04.2020

11-то редовно заседание – 27.03.2020

10-то извънредно заседание – 12.03.2020

9-то редовно заседание – 28.02.2020

8-мо редовно заседание – 31.01.2020

7-мо извънредно заседание – 17.01.2020

6-то извънредно заседание – 10.01.2020

5-то извънредно заседание – 30.12.2019

4-то редовно заседание – 20.12.2019

3-то редовно заседание – 29.11.2019

2-ро извънредно заседание – 20.11.2019

1-во извънредно заседание – 11.11.2019

Решения на Общински съвет Куклен мандат 2015 г. - 2019 г.

86-то извънредно заседание – 11.10.2019

85-то редовно заседание – 27.09.2019

84-то извънредно заседание – 12.09.2019

83-то редовно заседание – 30.08.2019

82-ро извънредно заседание – 01.08.2019

81-во редовно заседание – 26.07.2019

80-то извънредно заседание – 19.07.2019

79-то редовно заседание – 28.06.2019

78-мо редовно заседание – 31.05.2019

77-мо извънредно заседание – 20.05.2019

76-то извънредно заседание – 09.05.2019

75-то редовно заседание – 24.04.2019

74-то редовно заседание – 29.03.2019

73-то извънредно заседание – 15.03.2019

72-ро редовно заседание – 01.03.2019

71-во извънредно заседание – 11.02.2019

70-то редовно заседание – 25.01.2019

69-то редовно заседание – 21.12.2018

68-мо редовно заседание – 30.11.2018

67-мо извънредно заседание – 27.11.2018

66-то извънредно заседание – 20.11.2018

65-то извънредно заседание – 14.11.2018

64-то редовно заседание – 26.10.2018

63-то извънредно заседание – 04.10.2018

62-редовно заседание – 28.09.2018

61-во извънредно заседание – 21.09.2018

60-то извънредно заседание – 13.09.2018

59-то редовно заседание – 31.08.2018

58-мо редовно заседание – 27.07.2018

57-мо извънредно заседание – 17.07.2018

56-то редовно заседание – 29.06.2018

55-то извънредно заседание – 25.06.2018

54-то редовно заседание – 23.05.2018

53-то редовно заседание – 27.04.2018

52-ро редовно заседание – 30.03.2018

51-во редовно заседание – 07.03.2018

50-то редовно заседание – 26.01.2018

49-то редовно заседание – 22.12.2017

48-мо извънредно заседание – 08.12.2017

Решения на Общински съвет от 1-во до 47-мо заседание