Решения на Общински съвет Куклен – АРХИВ

Решения на Общински съвет Куклен мандат 2015 г. – 2019 г.

86-то извънредно заседание – 11.10.2019

85-то редовно заседание – 27.09.2019

84-то извънредно заседание – 12.09.2019

83-то редовно заседание – 30.08.2019

82-ро извънредно заседание – 01.08.2019

81-во редовно заседание – 26.07.2019

80-то извънредно заседание – 19.07.2019

79-то редовно заседание – 28.06.2019

78-мо редовно заседание – 31.05.2019

77-мо извънредно заседание – 20.05.2019

76-то извънредно заседание – 09.05.2019

75-то редовно заседание – 24.04.2019

74-то редовно заседание – 29.03.2019

73-то извънредно заседание – 15.03.2019

72-ро редовно заседание – 01.03.2019

71-во извънредно заседание – 11.02.2019

70-то редовно заседание – 25.01.2019

69-то редовно заседание – 21.12.2018

68-мо редовно заседание – 30.11.2018

67-мо извънредно заседание – 27.11.2018

66-то извънредно заседание – 20.11.2018

65-то извънредно заседание – 14.11.2018

64-то редовно заседание – 26.10.2018

63-то извънредно заседание – 04.10.2018

62-редовно заседание – 28.09.2018

61-во извънредно заседание – 21.09.2018

60-то извънредно заседание – 13.09.2018

59-то редовно заседание – 31.08.2018

58-мо редовно заседание – 27.07.2018

57-мо извънредно заседание – 17.07.2018

56-то редовно заседание – 29.06.2018

55-то извънредно заседание – 25.06.2018

54-то редовно заседание – 23.05.2018

53-то редовно заседание – 27.04.2018

52-ро редовно заседание – 30.03.2018

51-во редовно заседание – 07.03.2018

50-то редовно заседание – 26.01.2018

49-то редовно заседание – 22.12.2017

48-мо извънредно заседание – 08.12.2017

Решения на Общински съвет от 1-во до 47-мо заседание