Отпускане на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства от уязвимите групи

С Постановление на МС №368/04.11.2021 г. ще се отпуска еднократна финансова подкрепа в размер на 300 лв. за отопление на лица и семейства от уязвимите групи, на които не е отпусната или е отказана целева помощ отопление по Наредба №РД 07-5/2008 г. за отоплителен сезон...