Определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед № 918 от 18.11.2021 г. на кмета на община Куклен за определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в...

Гроздоберна кампания 2021 г.

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че във връзка с гроздоберната кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 463/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г....