Дяконе, благодарим ти за всичко, което направи за нас… и прости…

Било вторник, пазарен ден. Студено и ветровито. Обесили го заранта, та нямало много хора. Само малко турци имало, няколко кадъни, войници имало също, както и дечурлига, и българчета, и турчета. Бил облечен във вехти турски дрехи от винен шаяк, с калцуни на краката и...