Заявления за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Уважаеми съграждани, Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Ви уведомяваме за следното:   Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 14.10.2023г. /включително/...

Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен

Заповед № 620 от 26.09.2023 г. Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.   На основание чл. 183, ал. 3 от...

Становище относно получени становища в община Куклен от заинтересовани ведомства и организации и засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение на КЦМ АД „Технологично интегриране на КЦМ АД“ с възложител КЦМ АД – гр. Пловдив

Становище-КЦМ   Изтегли...