Заповед № 816/01.09.2022 г. на кмета на община Куклен за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с...

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на...

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че можете да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес:...

Обновяват екопътеката от Куклен до х.“Руен“

Нова маркировка ще указва маршрута от Куклен до х.“Руен“. Инициативата е на Община Куклен и Туристическо дружество „Сдружение Устремени“-гр. Асеновград.В нея ще участват деца от ОУ“Отец Паисий“ гр. Куклен и младежи доброволци. В мероприятието могат да се включат...