Решение № ПВ-ЕО-31/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Куклен 2022 – 2031 г.“

Решение № ПВ-ЕО-31/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Куклен 2022 – 2031...

Заповед 818/01.09.2022 г. на кмета на община Куклен за определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Относно:  Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. На основание чл. 44, ал. 1, т....

Заповед 817/01.09.2022 г. на кмета на община Куклен за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1  от...