Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

ЗАПОВЕД № 886 Куклен, 17.09.2022 г. Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния...