Присъствено обучение на СИК/ПСИК в община Kуклен

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии в община Куклен, Уведомяваме Ви, че на 24.09.2022 г. /събота/, от 15.00 ч., в заседателната зала, намираща се на третия етаж в сградата на община Куклен, Районна избирателна комисия Пловдив област ще проведе обучение...

Топъл обяд 2022

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ СЪОБЩЕНИЕ   Община...